licensepilot®logo

    Simplifying License Management™

 

Välkommen Våra tjänster Kontakt Juridisk info

 

 

 

English.jpg English

 Safe Harbor

Många företag underskattar de stora fördelar och besparingar som följer av att proaktivt ta full kontroll på sina affärskritiska IT licens- och supportavtal.

Vissa företag känner sig helt hjälplösa och i händerna på sina programvaruleverantörer när de ska förhandla avtal med svårbegripliga villkor som skapar förvirring. Vi erbjuder den experthjälp som krävs för att ni ska få kontroll på era komplexa licensavtal, kunna mildra de finansiella riskerna, utmana licensrevisioner, samt på ett bestående sätt minska era årliga IT-kostnader.

Vi "gifter ihop" juridiska och tekniska frågor med kommersiella aspekter på IT-avtal för att förstärka fokuset på ett väl fungerande och kostnadseffektivt IT-stöd till affärsverksamheten. Vi hjälper till med att skapa enkelhet, tydlighet och förutsägbarhet i våra klienters IT avtal.

Vi uppskattas för vår integritet, ärlighet, objektivitet, oberoende ställning, kvalitet, samt ovärderliga specialisterfarenhet av licenshantering och avtalsförhandlingar. Vi levererar.

 

licensepilot® är ett registrerat varumärke som tillhör Frey licensepilot AB                                                                  Copyright © 2018, Frey licensepilot AB