licensepilot®logo

    Simplifying License Management™

 

Välkommen Våra tjänster Kontakt Juridisk info

Megafon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

English.jpg English

Generell friskrivning

Informationen som har publicerats på vår webb kan innehålla brister eller andra felaktigheter. Vi förbehåller oss rätten att efter eget godtycke och utan någon som helst skyldighet, närsomhelst göra förbättringar, korrigeringar eller tillägg utan föregående avisering.

Informationen tillhandahålls undantagslöst utan några förpliktelser eller andra garantier. Vi kan inte heller på något som helst sätt hållas ansvariga för direkta, indirekta eller oförutsedda skador, utebliven vinst eller uppkommen förlust eller för annat anspråk på ersättning med anledning av den information som är direkt publicerad eller länkad via våra webbsidor.

Varumärken

licensepilot® är ett registrerat varumärke som tillhör Frey licensepilot AB. Övriga produkt- och företagsnamn som nämnts är registrerade varumärken som tillhör respektive företag.

Copyrights

Frey's licensepilot® Copyright © 2006 - 2018, Ronny Frey. Alla rättigheter är reserverade.

Integritetspolicy

De personliga uppgifter som Du lämnar till oss behandlas med yttersta försiktighet och respekt. Vi tillåter inte att någon tredje part får tillgång till Dina personliga uppgifter för några som helst ändamål.

 

Har Du frågor om vår Integritetspolicy är Du alltid välkommen att kontakta oss.

licensepilot® är ett registrerat varumärke som tillhör Frey licensepilot AB                                                                  Copyright © 2018, Frey licensepilot AB