licensepilot®logo

    Simplifying License Management™

 

Välkommen Våra tjänster Kontakt Juridisk info

 

 

 

English.jpg English

 Safe Harbor

Många företag och verksamheter underskattar de fördelar som följer av att ha full kontroll på sina licens- och supportavtal.

Verksamheterna känner sig ofta hjälplösa och helt i händerna på sina programvaruleverantörer när de ska förhandla licensavtal med svårbegripliga licensvillkor som skapar stor förvirring. Vi erbjuder den experthjälp som krävs för att kunderna ska kunna få kontroll på sina komplexa licensavtal, mildra de finansiella riskerna med licensrevisioner, samt minska sina årliga IT-kostnader.

Vi "gifter ihop" juridiska och tekniska frågor med kommersiella aspekter på IT-avtal för att förstärka fokuset på ett väl fungerande och kostnadseffektivt IT-stöd till verksamheten. Vi eftersträvar att bidra till enkelhet, tydlighet och förutsägbarhet i våra uppdragsgivares IT-relaterade avtal.

Frey licensepilot AB uppskattas för vår oberoende ställning, processorienterade metoder samt ovärderliga specialistkompetens och erfarenhet av licenshantering och avtalsförhandlingar.

 

licensepilot® är ett registrerat varumärke som tillhör Frey licensepilot AB                                                                  Copyright © 2017, Frey licensepilot AB